Rentgen

To badanie pozwala na wykonanie wszystkich rodzajów konwencjonalnych zdjęć radiologicznych, stosowanych w diagnostyce obrazowej. W dzisiejszej dobie, najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne pozwalają na znaczną redukcję dawki promieniowania jonizującego oraz doskonałą jakość obrazu nierzadko zapisywanego cyfrowo.